Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.AcceptMessageSessionAsync Method (String)

Asynchronously accepts a message session that allows grouping of related messages for processing in a single transaction using the specified server wait time.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<MessageSession> AcceptMessageSessionAsync(
	string sessionId
)

Parameters

sessionId
Type: System.String
The session identifier of the message session.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<MessageSession>
A task instance that represents the asynchronous accept message session operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft