Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.CreateSubscriptionAsync Method (SubscriptionDescription, RuleDescription)

Asynchronously creates a new subscription in the service namespace with the specified subscription description and rule description.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<SubscriptionDescription> CreateSubscriptionAsync(
	SubscriptionDescription description,
	RuleDescription ruleDescription
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription
A SubscriptionDescription object describing the attributes with which the new subscription will be created.
ruleDescription
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.RuleDescription
A RuleDescription object describing the attributes with which the messages are matched and acted upon.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<SubscriptionDescription>
The asynchronously created subscription.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft