SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

StorageExtendedErrorInformation.ErrorCode Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets the storage service error code.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Brug
Dim instance As StorageExtendedErrorInformation
Dim value As String

value = instance.ErrorCode

public string ErrorCode { get; }

Property Value

Type: System.String

The storage service error code.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2014 Microsoft