SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

StorageException.ExtendedErrorInformation Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets the extended error information returned by the service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Brug
Dim instance As StorageException
Dim value As StorageExtendedErrorInformation

value = instance.ExtendedErrorInformation

public StorageExtendedErrorInformation ExtendedErrorInformation { get; }

Property Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.StorageExtendedErrorInformation

The extended error information.

ImportantImportant
This property will be null if the exception is of the derived type StorageServerException.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2014 Microsoft