SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TopicClient.SendBatchAsync Method

Asynchronously sends a set of brokered messages (for batch processing).

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task SendBatchAsync(
	IEnumerable<BrokeredMessage> messages
)

Parameters

messages
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
The messages to send.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous result of the operation.
Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft