SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription.RequiresDuplicateDetection Property

Gets or sets the value indicating if this queue requires duplicate detection.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

member RequiresDuplicateDetection : bool with get, set

Property Value

Type: System.Boolean
true if this queue requires duplicate detection; otherwise, false.
Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft