SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription::RequiresDuplicateDetection Property

Gets or sets the value indicating if this queue requires duplicate detection.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public:
property bool RequiresDuplicateDetection {
	bool get ();
	void set (bool value);
}

Property Value

Type: System::Boolean
true if this queue requires duplicate detection; otherwise, false.
Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft