SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription.MaxDeliveryCount Property

Gets or sets the maximum delivery count. A message is automatically deadlettered after this number of deliveries.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int MaxDeliveryCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32
The number of maximum deliveries.
Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft