SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessage.ReplyTo Property

Gets or sets the address of the queue to reply to.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string ReplyTo { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The reply to queue address.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

This value is utilized by the message receiving end if the application logic requires duplex communication pattern between senders and receivers.

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft