SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessage.EnqueuedTimeUtc Property

Gets or sets the date and time of the sent time in UTC.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime EnqueuedTimeUtc { get; internal set; }

Property Value

Type: System.DateTime
The enqueue time in UTC. This value represents the actual time of enqueuing the message.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft