SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.OnTryReceive Method (TrackingContext, Int32, TimeSpan, IEnumerable<BrokeredMessage>)

Executes upon calling the TryReceive operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual bool OnTryReceive(
	TrackingContext trackingContext,
	int messageCount,
	TimeSpan serverWaitTime,
	out IEnumerable<BrokeredMessage> messages
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext
The context information associated by a transaction tracking this operation.
messageCount
Type: System.Int32
The number of messages to try receiving.
serverWaitTime
Type: System.TimeSpan
The time span the operation waits before it times out.
messages
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
When this method returns, contains the collection of messages received.

Return Value

Type: System.Boolean
true indicating that this method operation succeeded; otherwise, false.
Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft