Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

DataSourceSelectArguments.RaiseUnsupportedCapabilitiesError – metoda

Porovnává funkce požadované pro ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments) podporuje operace proti těch zobrazení zadaného datového zdroje.

Obor názvů:  System.Web.UI
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public void RaiseUnsupportedCapabilitiesError(
	DataSourceView view
)

Parametry

view
Typ: System.Web.UI.DataSourceView
Zobrazení zdroje dat, který provádí operace načítání dat.

VýjimkaPodmínka
NotSupportedException

Zobrazení zdroje dat nepodporuje možnost zdroj dat určen.

RaiseUnsupportedCapabilitiesError(DataSourceView) Metoda používaná ovládací prvky vázané na data porovnat další požadované možnosti reprezentované vlastnosti DataSourceSelectArguments třídy, například možnost řazení nebo procházet sadu výsledků s možnostmi zobrazení zdroje dat podporuje. Zobrazení volá vlastní RaiseUnsupportedCapabilityError(DataSourceCapabilities) metoda pro každé možné funkce definované v DataSourceCapabilities výčtu.

Důležitá poznámkaDůležité

Pokud některý z DataSourceSelectArguments vlastnosti jsou nastaveny, ale řízení zdroje aktuálně vázaná data nepodporuje požadovanou funkci InvalidOperationException výjimka, kdy DataSourceSelectArguments.RaiseUnsupportedCapabilitiesError(DataSourceView) je volána metoda.

.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft