Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Control.DataBinding – událost

Vyvolá se při řízení serveru připojí ke zdroji dat.

Obor názvů:  System.Web.UI
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public event EventHandler DataBinding

Tato událost upozorní řízení serveru provádět logiku na vázání dat, která byla zapsána pro něj.


/* Create a class that implements the ITemplate interface.
  This class overrides the InstantiateIn method to always
  place templates in a Literal object. It also creates a 
  custom BindData method that is used as the event handler
  associated with the Literal object's DataBinding event. 
*/

using System;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace UsingItemTemplates
{
  public class GenericItem : ITemplate
  {
    private string column;

    public GenericItem(string column)
    {
      this.column = column;
    }

    // Override the ITemplate.InstantiateIn method to ensure 
    // that the templates are created in a Literal control and
    // that the Literal object's DataBinding event is associated
    // with the BindData method.
    public void InstantiateIn(Control container)
    {
      Literal l = new Literal();
      l.DataBinding += new EventHandler(this.BindData);
      container.Controls.Add(l);
    }
    // Create a public method that will handle the
    // DataBinding event called in the InstantiateIn method.
    public void BindData(object sender, EventArgs e)
    {
      Literal l = (Literal) sender;
      DataGridItem container = (DataGridItem) l.NamingContainer;
      l.Text = ((DataRowView) container.DataItem)[column].ToString();

    }
  }
}


.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft