Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

WebClient.UploadFileCompleted – událost

Vyvolá se po dokončení operace asynchronní odeslání souboru.

Obor názvů:  System.Net
Sestavení:  System (v System.dll)

public event UploadFileCompletedEventHandler UploadFileCompleted

Tato událost je aktivována při každém dokončení operace asynchronní soubor uložit. Odesílání souborů asynchronního spuštění voláním UploadFileAsync metody.

UploadFileCompletedEventHandler Je delegát události. UploadFileCompletedEventArgs Třída poskytuje obslužnou rutinu události s data události.

Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu Náročné události.

Následující příklad kódu ukazuje nastavení obslužnou rutinu události pro tuto událost.


  // Sample call: UploadFileInBackground2("http://www.contoso.com/fileUpload.aspx", "data.txt")
  public static void UploadFileInBackground2 (string address, string fileName)
  {
    WebClient client = new WebClient ();
    Uri uri = new Uri(address);

    client.UploadFileCompleted += new UploadFileCompletedEventHandler (UploadFileCallback2);

	 // Specify a progress notification handler.
	 client.UploadProgressChanged += new UploadProgressChangedEventHandler(UploadProgressCallback);
    client.UploadFileAsync (uri, "POST", fileName);
    Console.WriteLine ("File upload started.");
  }.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft