Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.
Označili jako užitečné: 3 z 3 - Ohodnotit toto téma

RegEnableReflectionKey function

Restores registry reflection for the specified disabled key. Restoring reflection for a key does not affect reflection of any subkeys.

Syntax


LONG WINAPI RegEnableReflectionKey(
  _In_  HKEY hBase
);

Parameters

hBase [in]

A handle to the registry key that was previously disabled using the RegDisableReflectionKey function. This handle is returned by the RegCreateKeyEx, RegCreateKeyTransacted, RegOpenKeyEx, or RegOpenKeyTransacted function; it cannot specify a key on a remote computer.

If the key is not on the reflection list, this function succeeds but has no effect. For more information, see Registry Redirector and Registry Reflection.

Return value

If the function succeeds, the return value is ERROR_SUCCESS.

If the function fails, the return value is a nonzero error code defined in Winerror.h. You can use the FormatMessage function with the FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM flag to get a generic description of the error.

Remarks

On WOW64, 32-bit applications view a registry tree that is separate from the registry tree that 64-bit applications view. Registry reflection copies specific registry keys and values between the two views.

Requirements

Minimum supported client

Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008, Windows Server 2003 with SP1 [desktop apps only]

Header

Winreg.h (include Windows.h)

Library

Advapi32.lib

DLL

Advapi32.dll

See also

RegCreateKeyEx
RegDisableReflectionKey
Registry Redirector
Registry Functions
RegOpenKeyEx
RegQueryReflectionKey

 

 

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft. Všechna práva vyhrazena.