Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

InprocServer

Specifies the path to the in-process server DLL.

Registry Entry

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID
   {CLSID}
      InprocServer
         (Default) = path

Remarks

The InprocServer entry is relatively rare for insertable classes.

In-process servers are currently registered using the InprocServer registry entry. The 32-bit and 64-bit in-process servers should use the InprocServer32 entry. If a container is searching the registry for an in-process server, the 16-bit version has priority with a 16-bit container and 32-bit version has priority with a 32-bit container.

Related topics

InprocServer32

 

 

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft