Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.
Označili jako užitečné: 3 z 6 - Ohodnotit toto téma

focusin | onfocusin event

Fires for an element just prior to setting focus on that element.

Syntax

HTML Attribute <element onfocusin = "handler(event)">
Event Property object.onfocusin = handler;
attachEvent Method object.attachEvent("onfocusin", handler)
addEventListener Method object.addEventListener("focusin", handler, useCapture)

Event information

SynchronousNo
BubblesYes
CancelableNo

Event handler parameters

pEvtObj [in]

Type: IHTMLEventObj

Standards information

There are no standards that apply here.

Remarks

Each document may have up to one active element. Set the active element with the setActive or focus methods. Using the setActive method has no effect on document focus. Using the focus method on an individual element causes the element to gain focus and become the active element, and this causes onfocusin to fire for this active element.

Using the focus method on a document that does not have the focus moves the document to the front of the display. Additionally, the document's active element gains focus, and this causes onfocusin to fire for this active element.

For a given display, only one element has focus at any given time. Striking a key directly affects only the element with focus. Events fired by that keystroke may be scripted to affect other documents and child elements.

With Microsoft Internet Explorer 5.5 and later, focus on a document, and the active element of a document can be managed separately. Use the onfocusin event to manage formatting changes when an element gains focus.

Change focus from the event.srcElement to the event.toElement.

To invoke this event, do one of the following:

  • Click a document, when the document does not have focus.
  • Click an element, when the element does not have focus.
  • Use the keyboard to move focus from the active element to another element.
  • Invoke the focus method on an element, when the element is not the active element.

See also

a
abbr
acronym
address
applet
area
audio
b
bdo
big
blockQuote
body
button
canvas
caption
center
cite
code
custom
dd
dfn
dir
div
dl
document
dt
em
embed
fieldSet
font
form
hn
hr
i
img
input type=button
input type=checkbox
input type=email
input type=file
input type=image
input type=number
input type=password
input type=radio
input type=range
input type=reset
input type=search
input type=submit
input type=tel
input type=text
input type=url
kbd
label
legend
li
listing
map
marquee
menu
nextID
noBR
ol
p
plainText
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small
source
span
strike
strong
sub
sup
SVGSVGElement
table
tBody
td
textArea
tFoot
th
tHead
tr
tt
u
ul
var
video
window
xmp
Reference
onfocusout
onbeforedeactivate
ondeactivate
onbeforeactivate
onactivate

 

 

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2014 Microsoft. Všechna práva vyhrazena.