Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.
Označili jako užitečné: 2 z 9 - Ohodnotit toto téma

firstChild property

Gets a reference to the first child in the childNodes collection of the object.

Syntax

JavaScript

p = object.firstChild

Property values

Type: Object

The first child object.

Standards information

Remarks

Microsoft Internet Explorer 6 and later. The attribute object supports this property.

Examples

The following code example implements the firstChild attribute to get the first child element of an object.


<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
 <title>firstChild</title>
</head>
<body>
 <ul id="oList">
  <li>List Item 1</li>
  <li>List Item 2</li>
  <li>List Item 3</li>
  <li>List Item 4</li>
 </ul>
 <script>
  var oFirstChild = document.getElementById('oList').firstChild;

  console.log("The first UL child is actually a text node: " + oFirstChild);
 </script>
</body>
</html>

See also

a
abbr
acronym
address
applet
area
attribute
b
base
baseFont
bdo
big
blockQuote
body
button
caption
center
cite
code
col
colGroup
comment
dd
del
dfn
dir
div
dl
documentType
dt
em
embed
fieldSet
font
form
frame
frameSet
head
hn
hr
html
i
iframe
img
input type=button
input type=checkbox
input type=email
input type=file
input type=image
input type=number
input type=password
input type=radio
input type=range
input type=reset
input type=search
input type=submit
input type=tel
input type=text
input type=url
ins
kbd
label
legend
li
link
listing
map
marquee
menu
nextID
ol
option
p
plainText
pre
ProcessingInstruction
q
s
samp
script
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tBody
td
textArea
tFoot
th
tHead
title
tr
tt
u
ul
var
xmp
Reference
lastChild
Conceptual
About the W3C Document Object Model

 

 

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2014 Microsoft. Všechna práva vyhrazena.