Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Expand Minimize
Toto téma nebylo dosud ohodnoceno - Ohodnotit toto téma

VCCLCompilerTool.InlineFunctionExpansion Property

Gets or sets the level of inline function expansion for the build. InlineFunctionExpansion exposes the functionality of the compiler's /Ob (Inline Function Expansion) options.

Namespace:  Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine
Assembly:  Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine (in Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine.dll)
inlineExpansionOption InlineFunctionExpansion { get; set; }

See How to: Compile Example Code for Project Model Extensibility for information about how to compile and run this example.

The following example modifies the InlineFunctionExpansion property in the integrated development environment (IDE):

' add reference to Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine.
Imports EnvDTE
Imports Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine

Public Module Module1
  Sub Test()
    Dim prj As VCProject
    Dim cfgs, tools As IVCCollection
    Dim cfg As VCConfiguration
    Dim tool As VCCLCompilerTool
    prj = DTE.Solution.Projects.Item(1).Object
    cfgs = prj.Configurations
    cfg = cfgs.Item(1)
    tool = cfg.Tools("VCCLCompilerTool")
    tool.InlineFunctionExpansion = inlineExpansionOption.expandAnySuitable
  End Sub
End Module
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft. Všechna práva vyhrazena.