Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Convert.ToSingle – metoda (Boolean)

Zadaná logická hodnota se převede na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchá přesnost.

Obor názvů:  System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public static float ToSingle(
	bool value
)

Parametry

value
Typ: System.Boolean
Logická hodnota, kterou chcete převést.

Vrácená hodnota

Typ: System.Single
Číslo 1, pokud má value hodnotu true; jinak 0.

Následující příklad převede booleovské hodnoty true a false k Single hodnoty.


bool[] flags = { true, false };
float result;

foreach (bool flag in flags)
{
  result = Convert.ToSingle(flag);
  Console.WriteLine("Converted {0} to {1}.", flag, result);
}
// The example displays the following output:
//    Converted True to 1.
//    Converted False to 0.   


.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Knihovny přenosných tříd

Podporováno v: Knihovny přenosných tříd

.NET pro aplikace pro Windows Store

Podporováno v: Windows 8

.NET pro aplikace pro Windows Phone

Podporováno v: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft