Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Assembly.ReflectionOnlyLoad – metoda (Byte[])

Načte sestavení z společný formát souborů objektu (COFF)-založeno obraz obsahující emitovaného sestavení. Sestavení je načten do kontextu pouhé reflexe volajícího domény aplikace.

Obor názvů:  System.Reflection
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public static Assembly ReflectionOnlyLoad(
	byte[] rawAssembly
)

Parametry

rawAssembly
Typ: System.Byte[]
Bajtové pole je systémem COFF obraz obsahující emitovaného sestavení.

Vrácená hodnota

Typ: System.Reflection.Assembly
Načtení sestavení.

VýjimkaPodmínka
ArgumentNullException

rawAssembly je null.

BadImageFormatException

rawAssemblynení platné sestavení.

-nebo-

Je aktuálně načtený verze 2.0 nebo novější společného jazykového modulu runtime a rawAssembly byl zkompilován novější verze.

FileLoadException

rawAssemblyNelze načíst.

Kód nelze spustit ze sestavení načteno do kontextu pouhé reflexe. Spuštění kódu, sestavení musí být načten do kontextu spuštění, pomocí Load metody.

Kontextu pouhé reflexe se nijak neliší od jiných kontextech. Sestavení, která jsou načtena do kontextu lze uvolněn pouze pomocí uvolnění domény aplikace.

.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft