Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
and
div
eof
not
or
xor
Expand Minimize
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

raise

Vysílá signál k prováděnému programu.

Poznámka Poznámka

Nepoužívejte tuto metodu k vypnutí aplikace Windows Store, s výjimkou testování nebo ladění scénářů. Programátorské způsoby zavírání aplikace Windows Store ani způsoby přes uživatelské rozhraní nejsou povoleny podle bodu 3.6 Podmínek certifikace aplikace pro systém Windows 8. Další informace naleznete v tématu Životní cyklus aplikace (Aplikace pro Windows Store).

int raise(
int sig 
);

sig

Signál, který má být vyvolán.

Pokud je úspěšná, raise vrátí 0. V opačném případě vrací nenulovou hodnotu.

Funkce raise odesílá signál sig prováděnému programu. Pokud předchozí volání do signálu nainstalovalo funkci pro zpracování signálu pro sig, raise spustí tuto funkci. Pokud nebyla nainstalována žádná obslužná rutina funkce, výchozí akce přidružená k hodnotě signálu sig je převzata, a to takto.

Signál

Význam

Výchozí

SIGABRT

Abnormální ukončení

Ukončí volající program s ukončovacím kódem 3

SIGFPE

Chyba plovoucí desetinné čárky

Ukončí volající program

SIGILL

Neplatná instrukce

Ukončí volající program

SIGINT

Přerušení CTRL + C

Ukončí volající program

SIGSEGV

Neplatný přístup k úložišti

Ukončí volající program

SIGTERM

Žádost o ukončení odeslána programu

Ignoruje signál

Pokud argument není platný signál, jak je uvedeno výše, je vyvolána obslužná rutina neplatného parametru, jak je popsáno v Ověření parametru. Pokud není zpracována, funkce nastaví errno na EINVAL a vrátí nenulovou hodnotu.

Rutina

Požadované záhlaví

vyvolat

<signal.h>

Další informace o kompatibilitě naleznete v tématu Kompatibilita.

Knihovny

Všechny verze běhových knihoven C.

Nelze použít. Pokud chcete volat standardní funkci jazyka C, použijte PInvoke. Další informace naleznete v tématu Příklady vyvolání platformy.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft