Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Convert.ToInt16 – metoda (Int32)

Převede hodnotu zadanou podepsané 32bitové číslo na ekvivalentní 16bitové podepsané celé číslo.

Obor názvů:  System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public static short ToInt16(
	int value
)

Parametry

value
Typ: System.Int32
32bitové celé číslo se znaménkem pro převod.

Vrácená hodnota

Typ: System.Int16
16bitové celé číslo se znaménkem odpovídá value.

VýjimkaPodmínka
OverflowException

value je větší než Int16.MaxValue nebo menší než Int16.MinValue.

V následujícím příkladu se pokusí převést každý prvek pole celých čísel na 16bitové celé číslo se znaménkem.


int[] numbers = { Int32.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int32.MaxValue };
short result;

foreach (int number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }           
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  The Int32 value -2147483648 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted the Int32 value -1 to a Int16 value -1.
//  Converted the Int32 value 0 to a Int16 value 0.
//  Converted the Int32 value 121 to a Int16 value 121.
//  Converted the Int32 value 340 to a Int16 value 340.
//  The Int32 value 2147483647 is outside the range of the Int16 type.


.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Knihovny přenosných tříd

Podporováno v: Knihovny přenosných tříd

.NET pro aplikace pro Windows Store

Podporováno v: Windows 8

.NET pro aplikace pro Windows Phone

Podporováno v: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft