Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Enumerable.ToDictionary<TSource, TKey, TElement> – metoda (IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, Func<TSource, TElement>)

Vytvoří Dictionary<TKey, TValue> z IEnumerable<T> podle zadané klíče selector a funkce Výběr prvku.

Obor názvů:  System.Linq
Sestavení:  System.Core (v System.Core.dll)

public static Dictionary<TKey, TElement> ToDictionary<TSource, TKey, TElement>(
	this IEnumerable<TSource> source,
	Func<TSource, TKey> keySelector,
	Func<TSource, TElement> elementSelector
)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source.

TKey

Typ klíče vrácený keySelector.

TElement

Typ vrácené hodnoty elementSelector.

Parametry

source
Typ: System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource>
An IEnumerable<T> to create a Dictionary<TKey, TValue> from.
keySelector
Typ: System.Func<TSource, TKey>
Funkce Extrahujte klíč z každého prvku.
elementSelector
Typ: System.Func<TSource, TElement>
Transformační funkce k vytvoření hodnoty prvku výsledek z každého prvku.

Vrácená hodnota

Typ: System.Collections.Generic.Dictionary<TKey, TElement>
A Dictionary<TKey, TValue> , který obsahuje hodnoty typu TElement vybrané ze vstupní posloupnosti.

Poznámka k použití

V jazycích Visual Basic a C# lze tuto metodu volat jako metodu instance libovolného objektu typu IEnumerable<TSource>. Pokud k volání této metody použijete syntaxi metody instance, vynechejte první parametr. Další informace naleznete v tématech Metody rozšíření (Visual Basic) a Metody rozšíření (Průvodce programováním v C#).

VýjimkaPodmínka
ArgumentNullException

sourceor keySelector or elementSelector is null.

-nebo-

keySelectorvytvoří klíč, který je null.

ArgumentException

keySelectorvytvoří duplicitní klíče pro dva prvky.

ToDictionary<TSource, TKey, TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, Func<TSource, TElement>) Používá metodu comparer rovnosti výchozí Default k porovnání klíčů.

.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Knihovny přenosných tříd

Podporováno v: Knihovny přenosných tříd

.NET pro aplikace pro Windows Store

Podporováno v: Windows 8

.NET pro aplikace pro Windows Phone

Podporováno v: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft