Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
and
div
eof
not
or
xor
Expand Minimize
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

_strnextc, _wcsnextc, _mbsnextc, _mbsnextc_l

Najde další znak v řetězci.

Důležitá poznámka Důležité

_mbsnextc a _mbsnextc_l nelze použít v aplikacích, které jsou spouštěny v modulu Windows Runtime. Další informace naleznete v tématu CRT funkce nejsou podporovány s /ZW.

unsigned int _strnextc(
   const char *str
);
unsigned int _wscnextc(
   const wchar_t *str
); 
unsigned int _mbsnextc(
   const unsigned char *str 
);
unsigned int _mbsnextc_l(
   const unsigned char *str,
   _locale_t locale
);

str

Zdrojový řetězec.

locale

Použité národní prostředí.

Každá z těchto funkcí vrací celočíselnou hodnotu následujícího znaku v str.

Funkce _mbsnextc vrátí celočíselnou hodnotu dalšího vícebajtového znaku v str bez posunutí ukazatele na řetězec. _mbsnextc rozpozná vícebajtové znakové sekvence podle vícebajtové znakové stránky, která se právě používá.

Pokud str je NULL, je vyvolána obslužná rutina neplatného parametru, jak je popsáno v Ověření parametru. Pokud smí provádění pokračovat, errno se nastaví na EINVAL a funkce vrátí 0.

Bezpečnostní poznámka   Toto rozhraní API způsobuje potenciální ohrožení způsobené problémem přetečení vyrovnávací paměti. Problémy s přetečením vyrovnávací paměti jsou častou metodou útoku na systém. Výsledkem je negarantované zvýšení úrovně oprávnění. Další informace naleznete v tématu Předcházení přetečení vyrovnávací paměti.

Rutinní mapování obecného textu

Rutina Tchar.h

_UNICODE a _MBCS nejsou definovány

_MBCS definováno

_UNICODE definováno

_tcsnextc

_strnextc

_mbsnextc

_wcsnextc

_strnextc a _wcsnextc jsou řetězec jednobajtového znaku a širokoznaká verze řetězce _mbsnextc. _wcsnextc vrátí celočíselnou hodnotu dalšího širokého znaku v string; _strnextc vrátí celočíselnou hodnotu dalšího jednobajtového znaku v string. _strnextc a _wcsnextc jsou k dispozici pouze pro toto mapování a neměly by být použity jinak. Další informace naleznete v tématu Použití mapování obecného textu a Mapování obecného textu.

_mbsnextc_l je totožný s tím rozdílem, že místo toho používá parametr národního prostředí. Další informace naleznete v tématu Národní prostředí.

Rutina

Požadované záhlaví

_mbsnextc

<mbstring.h>

_mbsnextc_l

<mbstring.h>

_strnextc

<tchar.h>

_wcsnextc

<tchar.h>

Další informace o kompatibilitě naleznete v tématu Kompatibilita.

Nelze použít. Pokud chcete volat standardní funkci jazyka C, použijte PInvoke. Další informace naleznete v tématu Příklady vyvolání platformy.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft