Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.
Označili jako užitečné: 31 z 48 - Ohodnotit toto téma

RegDelete Method

Deletes a key or one of its values from the registry.


           object
           .RegDelete(strName)
object

WshShell object.

strName

String value indicating the name of the registry key or key value you want to delete.

Specify a key-name by ending strName with a final backslash; leave it off to specify a value-name. Fully qualified key-names and value-names are prefixed with a root key. You may use abbreviated versions of root key names with the RegDelete method. The five possible root keys you can use are listed in the following table.

Root key Name

Abbreviation

HKEY_CURRENT_USER

HKCU

HKEY_LOCAL_MACHINE

HKLM

HKEY_CLASSES_ROOT

HKCR

HKEY_USERS

HKEY_USERS

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKEY_CURRENT_CONFIG

The following code creates a key and two values, reads them, and deletes them.

Dim WshShell, bKey
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.RegWrite "HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\", 1, "REG_BINARY"
WshShell.RegWrite "HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\MindReader", "Goocher!", "REG_SZ"

bKey = WshShell.RegRead("HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\")
WScript.Echo WshShell.RegRead("HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\MindReader")

WshShell.RegDelete "HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\MindReader"
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\"
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\ACME\"
var WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");

WshShell.RegWrite ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\", 1, "REG_BINARY");
WshShell.RegWrite ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\MindReader", "Goocher!", "REG_SZ");

var bKey =  WshShell.RegRead ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\");
WScript.Echo (WshShell.RegRead ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\MindReader"));

WshShell.RegDelete ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\MindReader");
WshShell.RegDelete ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\");
WshShell.RegDelete ("HKCU\\Software\\ACME\\");

Applies To:

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2014 Microsoft. Všechna práva vyhrazena.