Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál
Toto téma nebylo dosud ohodnoceno - Ohodnotit toto téma

Referenční dokumentace automatizace a rozšíření

Doplňky Visual Studio jsou ve verzi aplikace Visual Studio 2013 zastaralé. Měli byste upgradovat doplňky na rozšíření VSPackage. Další informace o upgradu viz Postupy: Převod doplňku na VSPackage.

Následující témata se týkají automatizace a rozšiřitelnost v Visual Studio pro součásti sdílené a specifické pro jazyk.

EnvDTE

Typy a členy, které se vztahují k automatizaci, rozšiřitelnost a ladění pro všechny Visual Studio jazyky.

EnvDTE80

Typy a členy, které se vztahují k automatizaci, rozšiřitelnost a ladění pro všechny Visual Studio jazyky.

EnvDTE90

Typy a členy, které se vztahují k automatizaci, rozšiřitelnost a ladění pro všechny Visual Studio jazyky.

EnvDTE100

Typy a členy, které se vztahují k automatizaci, rozšiřitelnost a ladění pro všechny Visual Studio jazyky.

Extensibility

Obsahuje IDTExtensibility2 rozhraní, která je hostitelem metody, které zpracovávají události doplněk.

VSLangProj

Typy a členy, které se vztahují k Visual Basic a Visual C# projektu automatizace.

VSLangProj2

Typy a členy, které se vztahují k Visual Basic a Visual C# projektu automatizace.

VSLangProj80

Typy a členy, které se vztahují k Visual Basic a Visual C# projektu automatizace.

VsLangProj90

Typy a členy, které se vztahují k Visual Basic a Visual C# projektu automatizace.

VsLangProj100

Typy a členy, které se vztahují k Visual Basic a Visual C# projektu automatizace.

VsWebSite

Typy a členy, které se vztahují k automatizaci projektu webu.

VCCodeModel

Typy a členy, které se vztahují k Visual C++ kód automatizace.

VCProject

Typy a členy, které se vztahují k Visual C++ projektu automatizace.

VCProjectEngine

Typy a členy, které se vztahují k Visual C++ projektu automatizace.

VsWizard

Typy a členy, které se vztahují k Visual C++ automatizace Průvodce.

Model objektů rozšíření Visual C++

Všechny objekty, kolekce, rozhraní, vlastnosti, metody, události a konstanty, které se týkají různých Visual C++ sestavení.

Model objektů rozšíření Visual C++

Odkazy na různé Visual C++ automatizace modelu jazyka referenční témata, jakož i návody.

Visual Studio Macros

Informace o Visual Studio makra.

Graf modelu objektů automatizace

Grafický přehled všechny sdílené součásti modelu automatizačních objektů.

Vytváření doplňků a průvodců

Základní informace o vytváření doplňků a průvodců v Visual Studio.

Rozšíření sady Visual Web Developer

Přehled webového serveru projektu automatizace.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft. Všechna práva vyhrazena.